Kyläseura

Ota yhteyttä kyläseuraan sähköpostitse hanhikoski.kyla@gmail.com

Kyläseuran vapaaehtoinen jäsenmaksu

Kyläseuran jäseniä ovat kaikki kyläläiset. Kyläseuran toimintaa voi tukea vapaaehtoisella jäsenmaksulla, joka on 10 euroa / kalenterivuosi. Vastaavasti toimintaa voi tukea jollakin muulla omavalintaisella summalla.

Jäsenmaksu maksetaan tilille:
FI78 4744 0010 1345 78
BIC: POPFFI22
Saaja: Hanhikosken kyläseura


Puheenjohtaja Tarja Latva-Käyrä
puh. 050 562 6586

Varapuheenjohtaja Jaakko Koski

Sihteeri Karoliina Streefkerk
puh. 045 638 5146

Rahastonhoitaja Hanne Haakana

Hallituksen jäsenet:
Erkki Hautalahti
Anssi Koski
Janne Myllymäki
Juha Kupari
Jaana Kangas
Heikki Koivusalo
Hanna Helander